Kurs sędziowski w Mławie


Termin zgłoszeń: 16. grudnia 2019 r.

Sędziuj
z nami
siatkówkę!

Cena: 500,- zł

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej. Dane będą przetwarzane w celu przetworzenia niniejszego zgłoszenia na kurs sędziowski. Pole jest obowiązkowe. Odbiorcami danych jest Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej. Przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania i przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej narusza przepisy prawa. W celu realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować wysyłając zapytanie na adres e-mail: kurs@msmwzps.pl lub wysyłając korespondencję na adres Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej, ul. Grażyny 13/15 lok. 8, 02-548 Warszawa.

Kurs podstawowy na sędziego siatkówki

 1. Forma kursu: zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne + egzamin
 2. Planowany termin rozpoczęcia kursu: kurs odbędzie wyłącznie w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby chętnych
 3. Miejsce kursu: Mława
 4. Cena kursu: 500 zł – termin przyjmowania płatności 16. grudnia 2019 r.
 5. Termin na nadsyłanie zgłoszeń: 16. grudnia 2019 r.
 6. Przyjmujemy zgłoszenia od osób, które ukończyły 16 lat.

Informacje ogólne:

 • Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w weekendy. Kursanci otrzymają drogą elektroniczną materiały szkoleniowe, które omawiane będą na zajęciach. Na każdych zajęciach przewiduje się testy sprawdzające materiał omówiony na poprzednich zajęciach.
 • Zajęcia praktyczne odbywać się będą po zakończeniu zajęć teoretycznych, zarówno w trakcie tygodnia w godzinach popołudniowych, jak i w weekendy. Kursanci zobowiązani będą do odbycia minimum 5 zajęć praktycznych.
 • Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie egzaminu pisemnego z przepisów gry oraz uzyskanie pozytywnej oceny z minimum 3 zajęć praktycznych.

Informacje dodatkowe:

 • Możliwe jest ukończenie kursu celem zdobycia jedynie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu sędziego piłki siatkowej w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
 • Osoby zainteresowane kursem proszone są o wpłatę do dnia 16. grudnia 2019 r. kwoty 500,00 zł na konto MWZPS 23 1950 0001 2006 2918 5395 0004. W tytule przelewu prosimy podać: IMIĘ NAZWISKO – MŁAWA. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.