Regulacje MWZPS i PZPS dot. COVID-19

Na stronie Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej zostały zamieszczone regulacje dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej, które należy stosować w rozgrywkach organizowanych przez MWZPS. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią:...

Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Sędziów MWZPS

Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o zapoznanie się z komunikatem Komisji Wyborczej. Komunikat Komisji Wyborczej Regulamin wyboru Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego Lista uprawnionych do głosowania Przez 48 h od daty opublikowania można zgłaszać uwagi dot. listy...

Komunikat dot. powołania Komisji Wyborczych

Komunikat dotyczący powołania Komisji Wyborczych Zgodnie z Regulaminem wyboru Przewodniczącego Kolegium Sędziów powołuję Komisję Wyborczą w składzie: Justyna Kuskowska Dorota Papuda Przemysław Szuty do zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego...