Sędziowie MWZPS - Wydział Sędziowski MWZPS
Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Zostań sędzią siatkówki

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Nowy kurs zaczynamy:

27.02.2023 r.

Cena:

350 zł

 1. Forma kursu: zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne + egzamin z przepisów gry oraz protokołowania zawodów
 2. Miejsce kursu: Warszawa
  Mława, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom – w przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych w danym mieście.
 3. Regulamin i szczegółowy harmonogram zostanie wysłany osobom zainteresowanym

sedziowie@wsmwzps.pl

502 509 656

Informacje ogólne:

 • Zajęcia teoretyczne
 • Zajęcia praktyczne

Kursanci zobowiązani będą do zaliczenia minimum 5 zajęć praktycznych.

 • Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie egzaminu pisemnego z przepisów gry oraz protokołowania zawodów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z minimum 3 zajęć praktycznych.

Informacje dodatkowe:

  • Możliwe jest ukończenie kursu celem zdobycia jedynie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu sędziego piłki siatkowej w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
  • W przypadku zebrania odpowiedniej liczby kandydatów w miejscowościach innych niż wyżej wymienione, możliwe jest uruchomienie kursu w tej miejscowości w formie zajęć weekendowych – terminarz i sposób przeprowadzenia kursu zostanie wtedy opracowany odrębnie.

Program kursu

Warszawa

lub zdalnie

27.02.2023 r.

poniedziałek

}

19:00 - 21:00

 • Otwarcie kursu
 • Rozdział pierwszy: warunki gry i wyposażenie

02.03.2023 r.

czwartek

}

19:00 - 21:00

 • Rozdział drugi: uczestnicy zawodów
 • Rozdział trzeci: struktura gry

06.03.2023 r.

poniedziałek

}

19:00 - 21:00

 • Rozdział czwarty: sytuacje w grze

09.03.2023 r.

czwartek

}

19:00 - 21:00

 • Rozdział piąty: przerwy i opóźnienia gry
 • Rozdział szósty: zawodnik libero

13.03.2023 r.

poniedziałek

}

19:00 - 21:00

 • Rozdział siódmy: zachowanie uczestników zawodów
 • Rozdział ósmy: sędziowie
 • Oficjalna sygnalizacja

16.03.2023 r.

czwartek

}

18:00 - 20:00

Egzamin teoretyczny z przepisów gry

20.03.2023 r.

poniedziałek

}

18:00 - 20:00

Egzamin teoretyczny z przepisów gry

(poprawka)

23.03.2023 r.

czwartek

}

18:00 - 20:30

 • Ceremoniał zawodów piłki siatkowej
 • Prawidłowa praca sędziów liniowych
 • Protokołowanie zawodów – cz. 1 (teoria + ćwiczenia)

Od 24.03.2023 r.

Zajęcia z praktycznego protokołowania + zaliczenie

Od 20.03.2023 r.

Zajęcia praktyczne + egzamin praktyczny

Przed 31.05.2023 r.

 • Ogłoszenie wyników
 • Omówienie spraw organizacyjnych (m.in. nominacje, delegacje)
 • Podsumowanie i zakończenie kursu