Sędziowie MWZPS - Wydział Sędziowski MWZPS
Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Zostań sędzią siatkówki

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Nowy kurs zaczynamy:

październik/listopad

2023 r.

Cena:

350 zł

 1. Forma kursu: zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne + egzamin z przepisów gry oraz protokołowania zawodów
 2. Miejsce kursu: Warszawa
  Mława, Ostrołęka, Płock, Siedlce, Radom – w przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych w danym mieście.
 3. Regulamin i szczegółowy harmonogram zostanie wysłany osobom zainteresowanym

sedziowie@wsmwzps.pl

502 509 656

Informacje ogólne:

 • Zajęcia teoretyczne
 • Zajęcia praktyczne

Kursanci zobowiązani będą do zaliczenia minimum 5 zajęć praktycznych.

 • Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie egzaminu pisemnego z przepisów gry oraz protokołowania zawodów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z minimum 3 zajęć praktycznych.

Informacje dodatkowe:

  • Możliwe jest ukończenie kursu celem zdobycia jedynie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu sędziego piłki siatkowej w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
  • W przypadku zebrania odpowiedniej liczby kandydatów w miejscowościach innych niż wyżej wymienione, możliwe jest uruchomienie kursu w tej miejscowości w formie zajęć weekendowych – terminarz i sposób przeprowadzenia kursu zostanie wtedy opracowany odrębnie.

Program kursu

Warszawa

lub zdalnie

Program kursu zostanie ustalony po zebraniu zgłoszeń.