Kurs podstawowy na sędziego siatkówki


Wybierz miasto, gdzie chcesz odbyć kurs:

Termin zgłoszeń: 30. listopada 2019 r.

Sędziuj
z nami
siatkówkę!

Cena: 500,- zł

Kurs podstawowy na sędziego siatkówki

 1. Forma kursu: zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne + egzamin
 2. Miejsce kursu: Warszawa, Radom
  Mława, Ostrołęka – w przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych w danym mieście.
 3. Cena kursu: 500 zł
 4. Termin na nadsyłanie zgłoszeń: 18 listopada 2019 r.

Informacje ogólne:

 • Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w salach szkoleniowych. Kursanci otrzymają drogą elektroniczną materiały szkoleniowe, które omawiane będą na zajęciach. Na każdych zajęciach przewiduje się testy sprawdzające materiał omówiony na poprzednich zajęciach.
 • Zajęcia praktyczne odbywać się będą po zakończeniu zajęć teoretycznych, zarówno w trakcie tygodnia w godzinach popołudniowych, jak i w weekendy. Kursanci zobowiązani będą do odbycia minimum 5 zajęć praktycznych.
 • Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie egzaminu pisemnego z przepisów gry oraz uzyskanie pozytywnej oceny z minimum 3 zajęć praktycznych.

Informacje dodatkowe:

 • Możliwe jest ukończenie kursu celem zdobycia jedynie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu sędziego piłki siatkowej w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
 • W przypadku zebrania odpowiedniej liczby kandydatów w miejscowościach innych wymienione wyżej, możliwe jest uruchomienie kursu w tej miejscowości w formie zajęć weekendowych – terminarz i sposób przeprowadzenia kursu zostanie wtedy opracowany odrębnie.
 • Osoby zainteresowane kursem proszone są o wpłatę do dnia 30. listopada 2019 r. kwoty 500,00 zł na konto MWZPS 23 1950 0001 2006 2918 5395 0004. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.