Wydział Sędziowski MWZPS

Leszek Papież

Leszek Papież

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego MWZPS

Przewodniczący Komisji Obsad

Magdalena Niewiarowska

Magdalena Niewiarowska

Wiceprzewodnicząca Wydziału Sędziowskiego MWZPS

Przewodnicząca Komisji Szkolenia i Kwalifikacji

Jacek Naduk

Jacek Naduk

Wiceprzewodniczący Wydziału Sędziowskiego MWZPS

Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji

Luiza Szymańczak

Luiza Szymańczak

Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji

Łukasz Makowski

Łukasz Makowski

Skarbnik Wydziału Sędziowskiego MWZPS

Wojciech Głód

Wojciech Głód

Członek Wydziału Sędziowskiego MWZPS

Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji

Maciej Twardowski

Maciej Twardowski

Członek Wydziału Sędziowskiego MWZPS

Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji

Jakub Komenda

Jakub Komenda

Sekretarz Wydziału Sędziowskiego MWZPS

Członek Komisji Etyki i Dyscypliny

Justyna Kuskowska

Justyna Kuskowska

Członek Wydziału Sędziowskiego MWZPS

Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej

Piotr Pięta

Piotr Pięta

Członek Wydziału Sędziowskiego MWZPS

Przewodniczący Komisji Etyki i Dyscypliny

Ś.P. Zbigniew Kułak

Ś.P. Zbigniew Kułak

Członek Wydziału Sędziowskiego MWZPS