FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Sprawy WS MWZPS

1. Otrzymałam/em nominację na mecz. Komu i w jakiej formie mam zgłosić, że nie mogę przyjąć tej nominacji?

Wysyłasz e-mail o poszukiwaniu zastępstwa na adres zastepstwa@mail.wsmwzps.pl lub zastepstwaradom@mail.wsmwzps.pl oraz do osoby odpowiedzialnej za daną grupę rozgrywkową. Zmiennik zostanie wybrany przez obsadowego z osób, które zgłosiły się na zastępstwo. Zmiana zostaje dokonana, po wprowadzeniu nominacji w systemie obsad. Pamiętaj, że do czasu dokonania zmiany to Ty jesteś odpowiedzialny za obecność na meczu.

2. Jak poprawnie odpowiedzieć na maila o zastępstwo?

Zgłoszenie na zastępstwo powinniśmy wysłać do osoby poszukującej zastępstwa oraz osoby odpowiedzialnej z Komisji Obsad za daną grupę rozgrywkową. Maile poszczególnych grup rozgrywkowych:

Niedopuszczalne jest wysyłanie odpowiedzi na e-mail: zastepstwa@mail.wsmwzps.pl.

3. Przypadek losowy sprawił, że nie będę mogła/mógł sędziować meczu, który jest DZISIAJ. Co mam zrobić?

Wysyłasz e-mail o poszukiwaniu zastępstwa na adres zastepstwa@mail.wsmwzps.pl lub zastepstwaradom@mail.wsmwzps.pl oraz kontaktujesz się niezwłocznie z osobą odpowiedzialną za daną grupę rozgrywkową:

 • rozgrywki seniorów / seniorek – Leszek Papież (502 509 656)

 • rozgrywki juniorów/ juniorek – Michał Rymko (695 444 537), Damian Wylotek (733 992 226)

 • rozgrywki kadetów / kadetek – Michał Rymko (695 444 537), Damian Wylotek (733 992 226)

 • rozgrywki młodzików/ młodziczek – Michał Rymko (695 444 537), Damian Wylotek (733 992 226)

 • rozgrywki minisiatkówki – Michał Rymko (695 444 537)

 • rozgrywki akademickie – Leszek Papież (502 509 656)

 • rozgrywki wszystkich kategorii w Radomiu i okolicach – Wojciech Głód (518 713 171)

Zmiennik zostanie wybrany przez obsadowego z osób, które zgłosiły się na zastępstwo. Zmiana zostaje dokonana, po wprowadzeniu nominacji w systemie obsad. Pamiętaj, że do czasu dokonania zmiany to Ty jesteś odpowiedzialny za obecność na meczu.

4. Czy możliwe jest przekazywanie nominacji pomiędzy sędziami bez zgody osoby dokonującej obsady w danej grupie rozgrywkowej, której dotyczy zdarzenie?

Nie, nie jest to dopuszczalne. Oddanie nominacji następować może jedynie zgodnie z wytycznymi opisanymi w tej zakładce.

5. Jakie dokumenty drużyny są niezbędne do przeprowadzenia spotkania?

Drużyny muszą przedstawić formularz F02, na którym muszą być takie dane jak:

 • nazwa zespołu
 • kategoria rozgrywek (odpowiadająca meczowi, na który zostaliśmy nominowani)
 • imię i nazwisko zawodniczek/zawodników
 • imię i nazwisko trenera/trenerów
 • imię i nazwisko masażysty i/lub lekarza (o ile zespół posiada)
 • data badania zawodniczek/zawodników
 • nr licencji zawodniczek/zawodników i trenera (masażysta nie musi posiadać licencji)

Dopuszczalne jest badanie na osobnym dokumencie, jednakże należy opisać to w protokole zawodów wraz z podaniem daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego. W przypadku braku wskazanych dokumentów sędziowie nie mają prawa przeprowadzenia zawodów (w przypadku odrębnych regulacji komisja sędziowska zostanie o tym poinformowana). Sytuację należy opisać w protokole zawodów i nie weryfikować wyniku spotkania jako walkower.

6. Jakie powinno być postępowanie komisji sędziowskiej w przypadku spóźnionego przybycia jednej lub obydwu z drużyn przed godziną rozpoczęcia meczu?

W przypadku spóźnienia jednej z drużyn sędziowie ustalają z drużyną przeciwną nowy czas rozpoczęcia spotkania, który umożliwić ma przeprowadzenie oficjalnej rozgrzewki przedmeczowej drużynie spóźnionej. Drużyna, która przybyła na mecz w wyznaczonym terminie ma prawo odmówić, co oznaczać będzie konieczność
rozpoczęcia spotkania zgodnie z pierwotnie zakładanym harmonogramem oraz tego konsekwencjami.

W przypadku spóźnionego przybycia obu drużyn sędzia główny albo w przypadku braku jego wyznaczenia sędzia pierwszy decydują o godzinie rozpoczęcia meczu, która ma umożliwić przeprowadzenie oficjalnej rozgrzewki przedmeczowej.

7. Jakie powinno być postępowanie komisji sędziowskiej w przypadku otrzymania informacji, że jedna z drużyn przybędzie z opóźnieniem i po ustalonym terminie rozpoczęcia meczu?

W przypadku spóźnienia jednej z drużyn sędziowie ustalają z drużyną przeciwną nowy czas rozpoczęcia spotkania, który umożliwić ma przeprowadzenie oficjalnej rozgrzewki przedmeczowej drużynie spóźnionej. Drużyna, która przybyła na mecz w wyznaczonym terminie ma prawo odmówić, co oznaczać będzie konieczność rozpoczęcia spotkania zgodnie z pierwotnie zakładanym harmonogramem oraz tego konsekwencjami.

W przypadku braku kontaktu z zespołem sędzia I ma obowiązek skontaktować się telefonicznie z przedstawicielem WGiD: Krzysztof Klepacz (rozgrywki żeńskie – 607 881 833), Michał Rymko (rozgrywki męskie – 695 444 537).

W przypadku braku kontaktu z zespołem gości, sytuację należy opisać w rubryce uwagi oraz zebrać podpisy trenera gospodarzy oraz kapitana zespołu gospodarzy.

8. Otrzymałam/em zaproszenie od organizatora turnieju amatorskiego. Komu muszę to zgłosić?

Informację o zaproszeniu musisz wysłać na adres: sedziowie@wsmwzps.pl. na minimum 24 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia turnieju. Zgodę na turniej otrzymasz, jeżeli nie będzie problemów z obsadami na oficjalne spotkania organizowane przez MWZPS.

9. Co zrobić, jeżeli na meczu nie pojawił się nominowany sędzia lub spóźnia się na wyznaczoną godzinę?

Należy niezwłocznie podjąć próbę kontaktu z brakującym członkiem komisji sędziowskiej na dane spotkanie i potwierdzić, kiedy i czy w ogóle ta osoba dotrze na mecz.

Ważne! Sędzia, w sytuacji możliwości przybycia na zawody później niż w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pozostałych członków komisji sędziowskiej wyznaczonej na dane spotkanie. W przypadku przybycia sędziego po rozpoczęciu zawodów, decyzję o dołączeniu osoby spóźnionej do komisji sędziowskiej podejmuje sędzia główny, a w przypadku jego niewyznaczenia, sędzia pierwszy spotkania. W przypadku braku nominowanego sędziego na meczu, po zakończeniu spotkania musisz niezwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną za daną grupę rozgrywek mailowo lub telefonicznie.
W przypadku nieobecności:

 • sędziego pierwszego – sędzia drugi przejmuje jego obowiązki,
 • sędziego drugiego – sędzia pierwszy i sekretarz pozostają na swoich
  funkcjach,
 • sędziego sekretarza – sędzia drugi przejmuje jego obowiązki,
 • dwóch sędziów – jedyny obecny sędzia pełnić będzie funkcję sędziego
  pierwszego i jednocześnie kontrolować wynik meczu bez konieczności
  jednoczesnego prowadzenia protokołu zawodów. W tego typu sytuacji należy wypełnić jedynie protokół przed meczem wraz z podpisami oraz tabelkę z podsumowaniem i podpisami po meczu.

Zaistniałą sytuację należy opisać w uwagach protokołu zawodów.

Sędziowie mają obowiązek stawić się na hali przed meczem:

 •  45 minut – zawody amatorskie
 • 45 minut – zawody AZS
 • 60 minut – oficjalne zawody MWZPS
 • 60 minut – oficjalne zawody PZPS
 • 90 minut – oficjalne zawody CEV/FIVB.

10. Zrezygnowałam/em z obsady, wysłałam/em e-mail o poszukiwaniu zastępstwa i obsadowy nominował za mnie inną osobę. Czy jeszcze powinnam/powinienem coś zrobić?

Tak, powinieneś jeszcze wpisać niedyspozycyjność na dzień w którym zrezygnowałeś z obsady, niezwłocznie po zmianie w systemie obsad.

11. Co jeśli jednak mogę sędziować w dniu, w którym zrezygnowałam/em z nadanej mi obsady?

Musisz o tym fakcie poinformować osobę odpowiedzialna za daną kategorie rozgrywek. Jeśli będzie to możliwe to w pierwszej kolejności zostanie przyznana Ci ponownie pierwotna obsada. Możesz również zostać delegowany na inny mecz, jak również możesz zgłosić się jako zmiennik sędziego, który akurat poszukuje zastępstwa.

12. Ze względu na wypadek losowy lub przymusową niedyspozycję byłam/em wykluczony z możliwości sędziowania na jakiś okres czasu. Czy teraz przy pełnej dyspozycji będę dostawać większość spotkań, żeby moja ilość spotkań zrównała się z innymi?

Nie, będziesz otrzymywać tyle spotkań, na ile pozwala Twoja dostępność, umiejętności i zapotrzebowanie w danym okresie trwającego sezonu. Losowa nieobecność / niedyspozycyjność w jego trakcie nie uprawnia Cię do otrzymania większej ilości spotkań niż osoby dyspozycyjne przez cały czas.

13. Co w przypadku jeśli na meczu doszło do sytuacji spornej, która zakończyła się wykluczeniem, dyskwalifikacją, sytuacji wpływającej na przebieg spotkania lub sytuacji niewłaściwego zachowania poza możliwością standardowego sankcjonowania?

Należy niezwłocznie (najpóźniej po zakończeniu spotkania) skontaktować się telefonicznie z osobą dokonującą obsad w rozgrywkach, w których doszło do zdarzenia. W przypadku braku możliwości kontaktu ze wskazaną osobą, należy skontaktować się z Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego MWZPS.

Dodatkowo należy wykonać zdjęcie protokołu (w szczególności rubryki uwagi) oraz wysłać na adres: wgid@mwzps.pl

14. Jak poprawnie napisać nazwę zawodów MWZPS w nagłówku protokołu?

Dla rozgrywek młodzieżowych:

 • I LIGA WOJEWÓDZKA
 • II LIGA WOJEWÓDZKA
  (w przypadku kadetek, kadetów, juniorów należy pamiętać o podaniu grupy np. II LIGA WOJEWÓDZKA GR. A)

Dla rozgrywek seniorskich:

 • I LIGA WOJEWÓDZKA
  (w przypadku seniorek I LIGA WOJEWÓDZKA GR. A/B)
 • II LIGA WOJEWÓDZKA GR. A/B

15. Kiedy należy przesłać zdjęcie protokołu oraz wprowadzić wynik do systemu obsad?

Zdjęcie całego protokołu, zdjęcie tabeli oraz wynik spotkania należy załączyć do Systemu Obsad niezwłocznie po zakończeniu spotkania. Jeżeli występują problemy z załączeniem zdjęć prosimy o niezwłoczny kontakt z osobą odpowiedzialną za dane rozgrywki. Za wprowadzenie wyniku oraz załączenie zdjęć odpowiedzialny jest każdorazowo Sędzia I.

Komisja szkolenia PZPS

Trener zespołu młodzieżowego jest jednocześnie opiekunem prawnym dzieci (nieletni zawodnicy) – jakie powinno być postępowanie w przypadku wykluczenia lub dyskwalifikacji takiego trenera ?

Zarówno fakt bycia opiekunem jak i bycia pod opieką nie zwalnia trenera i zawodnika z konsekwencji niesportowego zachowania i podlegania przepisom gry w piłkę siatkową. W tym szczególnym przypadku opieki prawnej rekomendujemy aby egzekwować jedynie opuszczenie obszaru kontrolowanego przez komisję sędziowską, z możliwością pozostania w miejscu umożliwiającym obserwację podopiecznych i bycie obserwowanym przez opiekuna np. trybuna, pozostanie w drzwiach do sali itd.

Zawodnik zostaje wykluczony w 2 secie i udaje się do szatni. Zawodnik nie jest obecny na sali w przerwie przed setem 3. Jakie czynności powinni podjąć sędziowie ?

Członkowie zespołu są odpowiedzialni za pojawienie się swojego zawodnika na sali w odpowiednim czasie. Czynności prowadzone przez sędziów a związane z przygotowaniem do rozpoczęcia kolejnego seta powinny być realizowane bez względu na fakt, czy sankcjonowany zawodnik powrócił na salę czy nie. Sytuacja nie wymaga adnotacji w protokole zawodów w rubryce uwagi. Zawodnik zweryfikowany i wpisany na liście zawodników w rubryce zespoły nie musi uczestniczyć w grze od początku meczu (może dołączyć do gry w trakcie meczu, lub w ogóle się nie pojawić). Wyjątek stanowią zawodnicy libero, którzy muszą być obecni w polu gry w momencie losowania (wytyczne przepis 4 p.2).

Czy zawodnicy mogą wykonywać błąd zasłony podczas przebywania w strefie obrony?

12.5.2 „Zawodnik lub grupa zawodników zespołu zagrywającego tworzy zasłonę podczas wykonywania zagrywki, wymachując rękami, skacząc lub poruszając się na boki, lub stojąc w grupie, zasłaniając zarówno piłkę w momencie uderzenia przez zawodnika zagrywającego jak i ścieżkę lotu piłki aż piłka dotrze do pionowej płaszczyzny siatki. Nie ma zasłony jeśli piłka w momencie uderzenia przez zawodnika zagrywającego lub lot piłki są widoczne dla zespołu przyjmującego

Jeżeli zawodnicy drugiej linii zasłaniają zarówno piłkę w momencie uderzenia przez zagrywającego, jak i tor lotu piłki w dowolnym momencie od uderzenia piłki przez zagrywającego aż piłka dotrze do pionowej płaszczyzny siatki (wszystkie wymienione warunki muszą zostać spełnione) popełniają błąd zasłony. Należy zachować czujność w chwili zauważenia nie tylko samego błędu ale także wyraźnej intencji zasłony np. gdy zawodnicy linii obrony podnoszą ręce do góry w chwili wykonywania zagrywki, podskakują, stają na palcach, w szczelnej grupie w niewielkiej odległości przed zawodnikiem zagrywającym itp. Warto przynajmniej zwrócić uwagę kapitanowi, że takie zachowanie będzie sankcjonowane.

Zawodnik zostaje wykluczony. Zgodnie z przepisami konsekwencją zdarzenia jest konieczność udania się do szatni na czas trwania seta. Zawodnik ten nie może zostać zmieniony regulaminowo i zostanie przeprowadzona zmiana narzucona (zgodnie z przepisami zawodnik zmieniony w trybie narzuconym nie może powrócić do końca meczu). Czy nie jest to podwójne karanie i wadliwa konstrukcja Przepisów ?

Przywilej zmiany narzuconej stanowi przypadek szczególny, który wiąże się z utratą prawa do gry do końca meczu i konsekwencja ta pozostaje w mocy. Literalnie oznacza to, że w przypadku zmiany regulaminowej wykluczonego zawodnika może on powrócić do gry w następnym secie, natomiast w przypadku zmiany narzuconej traci on prawo do gry do końca meczu jako szczególna konsekwencja trybu zmiany narzuconej (Przepis 15.7). Jest to następstwo Przepisów, a nie ich wzajemne wykluczanie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że skorzystanie ze zmiany narzuconej jest przywilejem a nie obowiązkiem.

Zespół posiada 2 zawodników libero. Jeden z nich jest kapitanem zespołu – jak w takiej sytuacji przebiega ceremoniał (prezentacja zespołów) ?

Libero będący kapitanem zespołu zajmuje pozycję najbliżej płaszczyzny siatki (jak każdy zawodnik wyznaczony jako kapitan) z kolei drugi libero ustawia się na końcu szeregu niezależnie od tego, który z nich będzie dokonywał pierwszego zastąpienia w meczu.

Kapitan zespołu zostaje wykluczony/zdyskwalifikowany w 5 secie i udaje się do szatni. Kto podpisuje protokół zawodów po zakończeniu spotkania?

W takiej sytuacji protokół zawodów podpisuje grający kapitan wyznaczony jako ostatni i należy to opisać (jak każde zdarzenie nietypowe) w polu uwagi protokołu zawodów.

Libero jest kapitanem zespołu. Czy grającego kapitana należy wyznaczać każdorazowo w przypadku zastąpienia libero ?

Analogicznie do sytuacji gdy kapitanem zespołu jest środkowy wyznaczenia grającego kapitana wystarczy dokonać raz w meczu, przy pierwszym zastąpieniu, o ile grającym kapitanem ma być każdorazowo ten sam zawodnik, co warto podkreślić w ustaleniach z trenerem.

Członek zespołu zostaje wykluczony ale nie chce opuścić obszaru kontrolowanego przez Komisję Sędziowską. Jakie czynności powinni podjąć sędziowie aby do tego doprowadzić ? Czy w przypadku decyzji o dalszym sankcjonowaniu nakładać sankcje z tytułu niesportowego zachowania (dyskwalifikacja) czy sankcje za opóźnianie gry? Co jeśli mimo dalszego sankcjonowania członek zespołu nie opuszcza obszaru kontrolowanego przez komisję sędziowską ?

Jeżeli wykluczony członek zespołu nie stosuje się do polecenia opuszczenia obszaru kontrolowanego i udania się do szatni sędziowie powinni zastosować progresywnie kolejne sankcje z tytułu niesportowego zachowania (dyskwalifikacja) z uprzednim poinformowaniem zespołu jaka będzie konsekwencja braku posłuszności w stosunku do decyzji sędziów. Jeżeli członek zespołu dalej nie stosuje się do poleceń należy poinformować o tym organizatora zawodów. Proszę pamiętać, że celem komisji sędziowskiej jest przeprowadzenie / dokończenie zawodów więc na pewno nie można myśleć o przerwaniu zawodów z tego powodu. Bezwzględnie należy opisać sytuację w protokole zawodów i poinformować pisemnie niezwłocznie po zakończeniu meczu organizatora zawodów (PZPS/ PLS / Związek Wojewódzki..), który winien wyciągnąć konsekwencje w stosunku do członka zespołu / zespołu.

Zawodnik zostaje wykluczony i nie może być zmieniony regulaminowo. Czy w takiej sytuacji zmiana narzucona jest konieczna ?

15.7 „Zawodnik (z wyjątkiem Libero), który nie może dalej uczestniczyć w grze z powodu kontuzji/ choroby lub wykluczenia / dyskwalifikacji, powinien być zmieniony regulaminowo. Jeżeli jest to niemożliwe, zespół jest uprawniony do dokonania zmiany NARZUCONEJ, poza ograniczeniami Przepisu 15.6

Zgodnie z brzmieniem przepisu zmiana narzucona jest uprawnieniem, z którego zespół może skorzystać ale nie musi. Jeżeli zespół nie decyduje się na zmianę narzuconą, a więc nie może kontynuować gry, staje się zdekompletowany.

Procedura wideoweryfikacji – sędzia weryfikuje błąd np. dotknięcie siatki. W trakcie wideoweryfikacji dostrzeżono, że występuje inny rodzaj błędu niż zgłoszony przez zespół np. wkroczenie pod siatką w przestrzeń przeciwnika – czy S2 pokazuje tylko stronę czy jednak rodzaj błędu. Co w takiej sytuacji z limitem challenge zespołu? Czy zachowuje on prawo do „challenge”, czy traci z tytułu wystąpienia innego błędu niż zgłaszany przez zespół ?

Sędzia weryfikujący zapis video jest uprawniony do wzięcia pod uwagę innych błędów niż tylko przedmiot zgłoszenia weryfikacji o ile wystąpił on w ramach analizy fragmentu związanego ze zgłoszeniem.

Sędzia drugi musi stanąć po stronie zespołu przegrywającego wymianę i stosując oficjalną sygnalizację sędziowską wskazać rodzaj faktycznego błędu. Naturalnie w takiej sytuacji wskazane jest krótkie, ustne wyjaśnienie trenerowi sytuacji aby zapobiec kontrowersjom.

Nie zawsze jest tak, że zespół po weryfikacji przegra wymianę i jest to jednoznaczne, że traci także jeden challenge.

Przykład: S2 odgwizdał błąd dotknięcia siatki, zespół chce zweryfikować tę decyzję i okazuje się, że dotknięcia siatki co prawda nie było (zespół ma rację i nie traci challenge) ale zawodnik tego zespołu w tej samej akcji przekroczył linię środkową (zespół przegrywa wymianę).

Inny ciekawy przykład gdy zespół nie traci challenge i nie wygrywa wymiany: zespół prosi o weryfikację dotknięcia siatki przez przeciwnika. Podczas weryfikacji okazuje się, że faktycznie przeciwnik dotknął siatki (błąd nie odgwizdany, zespół ma rację) ale chwilę wcześniej w tej samej akcji siatki dotknął też zawodnik zespołu, który wnioskował o weryfikację (błąd również nie odgwizdany). W tej sytuacji zespół również zachowuje liczbę dostępnych weryfikacji, ale przegrywa wymianę.

Kolejny przykład: zespół prosi o weryfikację dotknięcia siatki przeciwnika, po sprawdzeniu okazuje się, że przeciwnik nie dotknął siatki (co powinno oznaczać, ze zespół wnioskujący przegrał challenge), ale podczas sprawdzania okazało się, że zespół blokujący popełnił błąd przekroczenia linii środkowej. Decyzja – co prawda wymianę wygrał zespół wnioskujący o challenge ale w wyniku dostrzeżenia innego błędu niż ten który był przedmiotem sprawdzania, liczba dostępnych challenge powinna być zmniejszona o 1, ponieważ zespół nie miał racji w zakresie przedmiotu swojej prośby o weryfikację.