Komunikat z posiedzenia WS MWZPS w dniu 21.10.2021 r.

26-10-2021 | Aktualności

 

W czwartek, 21. października odbyło się spotkanie Wydziału Sędziowskiego MWZPS w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

W spotkaniu uczestniczyli: 

 1. Leszek Papież – Przewodniczący 
 2. Wojciech Głód 
 3. Jakub Komenda 
 4. Zbigniew Kułak 
 5. Justyna Kuskowska 
 6. Jacek Naduk 
 7. Magdalena Niewiarowska 
 8. Piotr Pięta 
 9. Luiza Szymańczak 
 10. Maciej Twardowski 

Nieobecni usprawiedliwieni: Łukasz Makowski, Andrzej Kiszczak 

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Leszek Papież, który poinformował, iż skład Wydziału Sędziowskiego został pozytywnie zaopiniowany na zebraniu Zarządu MWZPS. Dodatkowo Zarząd MWZPS umożliwił wyrażanie zgód przez Wydział Sędziowski na płatności przelewem przez kluby za przesędziowane mecze. 

1. Informacja o decyzjach podjętych drogą elektroniczną

a) Pozytywnie rozpatrzył wniosek 8 klubów dotyczący możliwości płatności przelewem za przesędziowane mecze. Lista klubów została rozesłana do sędziów, umieszczona na stronie wsmwzps.pl oraz będzie aktualizowana na bieżąco. Dodatkowo WS dla uregulowania tej kwestii zlecił Komisji Etyki i Dyscypliny przygotowanie stosownego regulaminu. 

b) Przyjęto wnioski o urlop w bieżącym sezonie – 4 osoby:

 1. Daniel Kołodziński 
 2. Paulina Pfeiffer 
 3. Waldemar Sitek 
 4. Damian Konopski 

c) Przyznanie urlopu w bieżącym sezonie z powodu braku udział w teście przedsezonowym (z jednoczesnym brakiem kontaktu) – 2 osoby:

 1. Mateusz Stępień 
 2. Nicolaas van der Veer 

d) Przyjęto wnioski dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji sędziego piłki siatkowej MWZPS – 8 osób:

 1. Adam Rejczak 
 2. Piotr Bednarski 
 3. Michał Kobyliński 
 4. Michał Czarnecki 
 5. Agata Dobrowolska 
 6. Michał Figiel 
 7. Bartosz Stachewicz 
 8. Kamil Wachul 

e) Przyjęto wnioski o skreślenie z listy sędziów MWZPS wynikający z braku potwierdzenia gotowości do sędziowania po zakończonym urlopie – 7 osób:

 1. Mateusz Bieniek 
 2. Anetta Burian 
 3. Arkadiusz Erchardt 
 4. Magdalena Gałaszewska 
 5. Piotr Stroński 
 6. Mateusz Strzelecki 
 7. Paulina Wajdziak 

f) Przyjęto wnioski sędziów o przyjęcie w poczet sędziów MWZPS – 4 osób:

 1. Cyprian Baranowski (z woj. świętokrzyskiego) 
 2. Michał Śpiewak (z woj. podkarpackiego) 
 3. Piotr Woźniak (z woj. łódzkiego) 
 4. Marcin Gnatowski (z woj. warmińsko – mazurskiego) 

g) Przyjęto wniosek o przeniesienie do innego województwa

 1. Bartosz Grajper ( do woj. podkarpackiego) 
 2. Jarosław Macierowski (do woj. dolnośląskiego) 

h) Podjęto decyzję o rozpoczęciu kursu sędziowskiego na sędziego piłki siatkowej halowej. Zbieranie zgłoszeń trwa do 31 października br. Planowane rozpoczęcie kursu: 2 listopada br. WS zatwierdził szatę graficzną plakatu reklamującego kurs sędziowski. 

i) Zatwierdzono rozmieszczenie logotypów na bluzie sędziowskiej. 

2. Aktualizacja strony i systemu obsad

Przewodniczący WS poinformował o aktualizacji strony wsmwzps.pl. W najbliższych dnia zostanie przeprowadzona również aktualizacja strony systemu obsad. 

3. Sprawy Komisji Szkolenia: 

 1. Komisja weryfikuje zgłoszenia 15 kandydatów, którzy zgłosili się na kurs dla kandydatów na sędziego szczebla centralnego 
 2. Trwają prace nad aktualizacją regulaminu na kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego. Zaktualizowana wersja zostanie rozesłana do osób zainteresowanych. 
 3. Ustalenie listy Sędziów Kwalifikatorów
 4. Kurs podstawowy 
  • Przygotowania do kursu podstawowego 
  • Potwierdzono start nowego kursu w systemie online zaplanowany na 02.11.2021 r. 

4. Sprawy Komisji Etyki

 1. Trwa analiza przypadków nieobecności sędziego na meczu. Po zebraniu materiału rekomendacja zostanie przesłana do WGiD 
 2. Rozpoczęto prace nad aktualizacją regulaminu sędziego MWZPS 

5. Sprawy Komisji Organizacyjnej 

 1. Trwa weryfikacja list teleadresowych oraz tabeli z odległościami 
 2. Przygotowywana jest aktualizacja stawek w tabeli ryczałtów 
 3. Przygotowywane są wnioski o medale MWZPS, srebrne i złote odznaki PZPS, 
 4. Weryfikacja dokumentów pod kątem wyróżnień i jubileuszy sędziowskich 

6. Informacja skarbnika 

 1. Raport finansowy – skarbnik był nieobecny na spotkaniu – informacja została odroczona do następnego posiedzenia WS 

7. Informacja dot. Wigilii Sędziowskiej 

WS w porozumieniu z MWZPS podejmuje starania w celu organizacji spotkania wigilijnego w tym roku w sposób tradycyjny, dla wszystkich chętnych osób. Spotkanie będzie miało charakter składkowy. 

Na tym spotkanie zakończono. Kolejne zebranie WS zaplanowano na ostatni tydzień listopada.

Plebiscyt siatkarski MWZPS 2021

Plebiscyt siatkarski MWZPS 2021

Niedawno wskazali Państwo osoby nominowane do Plebiscytu siatkarskiego MWZPS 2021. Teraz przyszedł czas na głosowanie! Podobnie jak w przypadku nominacji, głosujecie Państwo w czterech kategoriach: Działacz Roku, Zawodnik Roku, Trener Roku, Sędzia Roku. Zapraszamy!...

Zapraszamy na Wigilię MWZPS

Zapraszamy na Wigilię MWZPS

Zapraszamy na tegoroczną Siatkarską Wigilię, która odbędzie się w niedzielę 12.12.2021 w godz. 18.00-23.00 w Restauracji Sosiser przy ul. Bagno 2 (blisko Metra Świętokrzyska). Wigilia jest imprezą składkową w kwocie 100,00 zł od osoby. Mamy nadzieję, że w tym roku...

Zmiana dotycząca stawek sędziowskich

Zmiana dotycząca stawek sędziowskich

Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej z dniem 17 listopada 2021 r. zmianie ulega sposób rozliczeń delegacji sędziowskich. Koszty uzyskania przychodów nie przysługują przy kwotach do 200,00 zł brutto ekwiwalentu sędziowskiego. Doliczyć je można powyżej tej kwoty. Nowe...

Bluzy sędziowskie

Bluzy sędziowskie

Decyzją Wydziału Sędziowskiego każdy z Nas otrzyma darmową bluzę stanowiącą dodatkową część garderoby sędziowskiej. Bluza jest w kolorze granatowym i zawiera trzy logotypy. W związku z powyższym przygotowaliśmy ankietę, w której poproszeni zostaniecie o wskazanie...