Podsumowanie działalności Wydziału Sędziowskiego MWZPS w okresie 22.10-30.11

07-12-2021 | Aktualności

Podsumowanie tematów przegłosowanych w trybie online przez Wydział Sędziowski MWZPS w okresie: 22.10 – 30.11.2021 r.

W spotkaniach uczestniczyli:

 1. Leszek Papież – Przewodniczący
 2. Wojciech Głód
 3. Andrzej Kiszczak
 4. Jakub Komenda
 5. Zbigniew Kułak
 6. Justyna Kuskowska
 7. Jacek Naduk
 8. Łukasz Makowski
 9. Magdalena Niewiarowska
 10. Piotr Pięta
 11. Luiza Szymańczak
 12. Maciej Twardowski

Informacja o decyzjach podjętych drogą elektroniczną

 1. Głosowanie na temat zakupu licencji Microsoft 365 Business Standard dla organizacji non profit (w tym dysk chmurowy 1 TB, dodatkowa skrzynkę pocztowa pod domena mwzps.pl o pojemności 50 GB, MS Teams, SharePoint Online, MS Forms, licencja na 1 stanowisko dla programów Word, Excel, Outlook, Note, PowerPoint, Publisher, Access za cenę 30,62 euro) – głosowanie online w dn. 30.10.2021 r.  Podjęto decyzję o zakupie licencji Microsoft 365
 2. Głosowanie na temat prośby o płatność przelewem z klubu AZS JHN Warszawa (głosowanie online w dniu 30.10.2021 r.)
  Klub AZS JHN Warszawa uzyskał zgodę na płatności przelewami.
 3. Głosowanie nad zatwierdzeniem dokumentu „Zasady naboru sędziów MWZPS na kurs kandydatów na szczebel centralny w sezonie 2021/ 2022”, zawierającego listę sędziów wytypowanych do obserwacji (głosowanie online w dniu 02.11.2021 r.)
  Zgodnie z rekomendacją Komisji Szkolenia zatwierdzono „Zasady naboru sędziów MWZPS na kurs kandydatów na szczebel centralny w sezonie 2021/ 2022”
 4. Głosowanie nad wyborem nowych bluz dla sędziów MWZPS oraz ewentualnym pokryciem 100% kosztów bluz przez MWZPS (głosowanie online w dniu 04.11.2021 r.)
  Podjęto decyzję o pełnym pokryciu kosztów zakupu bluzy (wariant nr 2) przez WS MWZPS.

Sprawy Komisji Szkolenia:

 1. 22 listopada odbyło się test dla kandydatów na szczebel centralny. Kolejny test planowany jest na połowę stycznia. Data zostanie przesłana osobom zainteresowanym. b) Kurs podstawowy
 2. Kurs podstawowy rozpoczął się 2 listopada br. i bierze w nim udział 55 osób.
  Aktualnie trwa część teoretyczna. Część praktyczna rozpocznie się od stycznia 2022 roku.
  Rozpoczęto nabór zgłoszeń na przyszłoroczny kurs sędziowski.
 3. Wpłynęło odwołanie od decyzji Komisji Szkolenia MWZPS. Odpowiedź została przesłana osobom zainteresowanym.

Sprawy Komisji Etyki

 1. Przesłano 5 wniosków do WGiD o upomnienie sędziego z powodu nieobecności na meczu/ turnieju.
 2. Przesłano 1 wniosek do WGiD o zawieszenie sędziego z powodu nieobecności na meczu/ turnieju.
 3. Trwają prace nad aktualizacją regulaminu sędziego MWZPS

Sprawy Komisji Organizacyjnej

 • Przygotowano wniosek o aktualizację ryczałtów za dojazdy.
 • Przygotowano wniosek o zmianę stawek na turnieju finałowym o Mistrzostwo Mazowsza w kategoriach młodzieżowych.
 • Przygotowano wniosek o zmianę stawek seniorskich.
 • W dniu 27.11 br. odbyło się spotkanie w sprawie weryfikacji listy sędziów pod kątem przygotowania wniosków o srebrne i złote odznaczenia PZPS. Po przygotowaniu wniosków zostaną one przekazane do Zarządu MWZPS i po pozytywnym zaopiniowaniu przesłane do biura PZPS.
 • Zebrano zamówienia na bluzy sędziowskie oraz dodatkowe zamówienia na strój sędziowski oraz wyposażenie.
 • Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej z dniem 17 listopada 2021 r. zmianie uległ sposób rozliczeń delegacji sędziowskich. Przypominamy o bezwzględnej konieczności stosowania. Jednocześnie przypominamy o należytym i starannym wypełnianiu delegacji sędziowskich.

Informacja dot. rozgrywek AZS.

Nastąpiła zmiana stawki sędziowskiej za mecz ligi akademickiej.

Informacja dot. Wigilii Sędziowskiej

Wigilia sędziowska odbędzie się 12 grudnia br. w Restauracji Sosiser przy ul. Bagno 2 w Warszawie. Zachęcamy wszystkich sędziów do uczestnictwa.

Kolejne zebranie WS zaplanowano na trzeci tydzień stycznia 2022 r.

Zobacz PDF z komunikatem

Nowe regulaminy

Nowe regulaminy

W zakładce Do pobrania znajdziecie dwa nowe dokumenty: Regulamin Sędziego MWZPS oraz Regulamin obsad MWZPS 2022/2023.

Wigilia Siatkarska

Wigilia Siatkarska

Serdecznie zapraszam na tegoroczną wspólną Siatkarską Wigilię, która odbędzie się w piątek 16.12.2022 w restauracji Sosiser, przy ul. Bagno 2 w Warszawie. Impreza jest składkowa. Koszt organizacyjny wynosi 140,00 zł niemniej koszt dla uczestników wyniesie 100,00 zł...

Nie żyje Paweł Zajc

Nie żyje Paweł Zajc

Z olbrzymim żalem i smutkiem informujemy, że odszedł od nas dzisiaj Paweł Zajc, wieloletni sędzia szczebla centralnego oraz Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Składamy kondolencje Rodzinie i Przyjaciołom Pawła. Wkrótce przekażemy szczegóły dotyczące...

Zbigniew Kułak nie żyje. Informacja o pogrzebie

Zbigniew Kułak nie żyje. Informacja o pogrzebie

Informujemy, że pogrzeb Ś.P. Zbigniewa Kułaka odbędzie się w poniedziałek, 11.04.2022 r. o godzinie 13:30 w Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie, ul. Kurkowa 35. Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi...