Kurs podstawowy na sędziego siatkówki


 

Sędziuj
z nami
siatkówkę!

Termin zgłoszeń: 9 listopada 2018 r.

Cena: 500,- zł

 

 

Kurs podstawowy na sędziego siatkówki

 1. Forma kursu: zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne + egzamin
 2. Przewidywany czas trwania kursu: listopad 2018 – marzec 2019 r.
 3. Miejsce kursu: Warszawa
  Mława, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce
  – w przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych w danym mieście.
 4. Cena kursu: 500 zł
 5. Termin na nadsyłanie zgłoszeń: 9 listopada 2018 r.

Informacje ogólne:

 • Zajęcia teoretyczne odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w Warszawie. Kursanci otrzymają drogą elektroniczną materiały szkoleniowe, które omawiane będą na zajęciach. Na każdych zajęciach przewiduje się testy sprawdzające materiał omówiony na poprzednich zajęciach.
 • Zajęcia praktyczne odbywać się będą po zakończeniu zajęć teoretycznych, zarówno w trakcie tygodnia w godzinach popołudniowych, jak i w weekendy. Kursanci zobowiązani będą do odbycia co najmniej 5 zajęć praktycznych.
 • Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie egzaminu pisemnego z przepisów gry oraz uzyskanie pozytywnej oceny z co najmniej 3 zajęć praktycznych.

Informacje dodatkowe:

 • Możliwe jest ukończenie kursu celem zdobycia jedynie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu sędziego piłki siatkowej w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
 • W przypadku zebrania odpowiedniej liczby kandydatów w miejscowościach innych niż Warszawa możliwe jest uruchomienie kursu w tej miejscowości w formie zajęć weekendowych – terminarz i sposób przeprowadzenia kursu zostanie wtedy opracowany odrębnie.
 • Ostateczna decyzja o uruchomieniu kursu w Warszawie zostanie podjęta na podstawie liczby zgłoszeń oraz ankiet nadesłanych w terminie do dnia 9 listopada br.
 • Osoby zainteresowane kursem proszone są o wpłatę do dnia 9 listopada br. kwoty 500,00 zł na konto MWZPS 23 1950 0001 2006 2918 5395 0004. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.